Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatelem těchto stránek a souvisejících e-shopů je:
CHABI production s.r.o.

28. Října 349
686 01 Uherské Hradiště – Sady
IČO
: 033 75 706
DIČ: CZ03375706
Číslo účtu: 000000-3712629329 / 0800

Kontaktní údaje:

agentura@chabi.cz
+420 603 553 746

Bookování umělců a služeb prostřednictvím portálu BAMBINOparty.cz:

 • je předběžné, nezávazné, orientační, ovšem bookující prostřednictvím portálu BAMBINOparty.cz mají výhody ve zrychlení s bookovaným souvisejících administrativních úkonů a jsou kompetentním zaměstnancem provozovatele stránek BAMBINOparty.cz kontaktováni přednostně, za účelem výměny nutných souvisejících informací a přednostního závazného potvrzení realizace-dodání bookovaného…
 • ke kontaktování bookujícího-objednavatele kompetentním zaměstnancem provozovatele portálu BAMBINOparty.cz dochází prostřednictvím bookujícím-objednavatelem poskytnutých kontaktních údajů, zpravidla nejpozději do 24 hod. od odeslání příslušného a řádně vyplněného bookovacího formuláře prostřednictvím portálu BAMBINOparty.cz…
 • bookované prostřednictvím portálu BAMBINOparty.cz může být závazně dokončeno teprve až po navazujícím upřesnění nutných detailů, včetně organizačních detailů, logistických nákladů, i s ohledem na možné čerpání slev dle množství objednaného i historie objednavatele atd., jelikož teprve po upřesnění takovýchto skutečností bookujícímu-objednavateli kompetentním zaměstnancem provozovatele portálu BAMBINOparty.cz mohou být sděleny závazně technické, realizační i finanční podmínky pro dodání-realizaci prostřednictvím portálu BAMBINOparty.cz bookovaného-objednaného…
 • bookující-objednavatel a dodavatel realizaci-dodání bookovaného si závazně mohou potvrdit, tedy poté, co budou oběma stranám známy všechny souvislosti, jež jsou nutností pro úspěšnou realizaci-dodání bookovaného-objednaného prostřednictvím portálu BAMBINOparty.cz a to buď formou vše nezbytné shrnující související smlouvy, jež musí být podepsaná oběma smluvními stranami, nebo formou projeveného souhlasu se skutečnostmi přehledně uvedenými v rámci e-mailové komunikace, to dle typu a rozsahu objednaného-bookovaného, či s ohledem na další okolnosti…
 • tedy předběžně bookované prostřednictvím portálu BAMBINOparty.cz je závazně dodáváno-realizováno s ohledem na uvedené a odstoupení od dodání-realizace je možné takto:
  1. Pokud se kompetentnímu zaměstnanci provozovatele portálu BAMBINOparty.cz nepodaří spojit s daným bookujícím-objednavatelem ve lhůtě 72 hod. od odeslání příslušného formuláře prostřednictvím portálu BAMBINOparty.cz, tak ze strany provozovatele portálu BAMBINOparty.cz je na konkrétní bookované-objednané nahlíženo automaticky jako by k bookování-objednání konkrétního nedošlo.
  2. Pokud produkt bookovaný-objednaný prostřednictvím portálu  BAMBINOparty.cz nemůže být dodán-realizován a to z jakýchkoli důvodů,  s daným bookujícím-objednavatelem ve lhůtě 72 hod. od odeslání příslušného formuláře prostřednictvím portálu BAMBINOparty.cz dle tam uvedených kontaktů se spojí kompetentní zaměstnanec provozovatele tohoto portálu a o takové skutečnosti bude informovat – na takovou situaci je nahlíženo tak, jako by objednavatelem-bookujícím k objednání-bookování nedošlo.
  3. Není-li uvedeno v souvisejících písemnostech jinak, tak od bookování-objednávky objednavatel-bookující může i z důvodů nevlídného počasí odstoupit takto:
   1. Pokud objednané-bookované ještě není na cestě, tak bez nutnosti hradit jakékoli náklady dodavateli – bookující-objednavatel v takovém případě musí doložit, že prokazatelně včasně o takové mimořádné situaci řádně dodavatele informoval a že pro realizaci objednaného-bookovaného objednavatel-bookující udělal vše nezbytné a tak k rušení dochází opravdu kvůli nevyhnutelným okolnostem jako je například vyšší moc, počasí…
   2. Je-li objednané-bookované na cestě a však není objednané-bookované ještě na místě určení, v takovémto případě bookující-objednavatel hradí polovinu dojednané, závazně potvrzené finanční částky stanovené za dodání-realizaci bookovaného.
   3. Pokud objednané-bookované je dodáno do místa určení a z jakýchkoli důvodů dojde k překážce bránící realizaci, včetně skutečnosti, že kdokoli kompetentní vyhodnotí reálná rizika pro vznik škody na zdraví, majetku, či dobrém jménu, tak objednavatel-bookující je povinen uhradit 100% odměny dle finančních podmínek uvedených na portálu BAMBINOparty.cz, či dle závazné dohody dle související mailové komunikace, nebo příslušné smlouvy, dle uvážení dodavatele. Za dodání objednaného-bookovaného se považuje, že související přepravní prostředek se nachází v místě, na adrese realizce-místě konání eventu, na pakrovišti u KD a podobně.
 • Jakékoli změny uzavřených dohod lze realizovat v souladu s případnými souvisejícími písemnostmi a to výhradně písemně se souhlasem druhé strany…
 • Pokud nevhodným a neodpovědným počínáním, či počínáním v rozporu s běžnými zvyklostmi objednavatel-bookující způsobí dodavateli, či na dodávanému produktu škodu, tak tato objednavatelem-bookujícím dodavateli, či jím pověřené osobě musí být uhrazena a to nejpozději do 7 dnů od seznámení objednavatele-bookujícího s takovou skutečností.
 • Bookované je dodáváno dle popisu produktu, dle běžných standardů a zvyklostí.

Nakupování merche, CD a ostatního prostřednictvím e-shopu na chabi.cz:

 • objednávka v  e-shopu-chabi.cz je přijata okamžikem doručení potvrzujícího přehledu o konkrétní objednávce provozovateli e-shopu a objednavateli a prakticky v tento okamžik může být expedována.
 • k doručení objednaného dochází max. do 30 dnů od doručení potvrzení přijetí objednávky provozovateli e-shopu-chabi.cz.
 • produkty z e-shopu-chabi.cz jsou zasílány prostřednictvím České pošty, ale i jiných dopravců a to na dobírku.
 • Pozor – k uvedené ceně produktu nutno vždy připočítat i uvedené náklady provozovatele e-shopu-chabi.cz a to na poštovné a balné.
 • Zásilky jsou vždy expedovány v nejvyšší kvalitě, nepoškozené, nepoškozené jsou i přepravní obaly v okamžiku předávání zásilek přepravci, proto při doručení, ještě před dopravcem zásilky doporučujeme vždy zkontrolovat a případné poškození obalu, ale i samotných zásilek ihned s dopravci adekvátně řešte, vše dokumentujte, nebojte se reklamovat..

Osobní údaje a kontakty klienty dobrovolně poskytované jsou výhradně za účelem řádného dodání požadovaného, případně za účelem případné související další komunikace, jsou ochraňovány společností CHABI production s.r.o. a to v souladu s platnými právními předpisy ČR.

Bokingové služby portálu BAMBINOparty.cz i e-shop-chabi.cz jsou realizovány v souladu s platnými právními předpisy ČR a zde neuvedené se řídí příslušnými souvisejícími ustanoveními.

Nákupní košík