AQUAZORBING, LODIČKY PRO DĚTI A BODYZORBING

Aquazorbing je zcela jedinečná atrakce vhodná pro zdravé děti i dospělé. Tato atrakce je vždy provozována zkušenou a skutečně odpovědnou obsluhou s léty praxe a znalostí všeho souvisejícího, zejména s ohledem na zdraví a bezpečnost. Níže uvedené atrakce nelze provozovat za každého počasí. Je-li příliš větrno, deštivo, chlad, či pro realizace v sálech a podobně, tak doporučujeme bodyzorbing, jenž provozují opět odborníci a jde vlastně o aquazorbing bez vody, ovšem s možností aktivního vyžití i pro více účastníků… Nemáte-li vlastní ideální vodní plochu a chcete-li přímo aquazorbing, s touto atrakcí může být dodán i bazén.

2,500 

Technické požadavky, jenž jestli chcete na Vaší akci realizovat tuto oblíbenou a vyhledávanou atrakci-aquazorbing, tak musí být pořadatelem splněny:
• stojatá vodní plocha
• hloubka vody min. 50 cm
• pozvolný vstup do vody (z mola nelze spouštět aquazorb)

Dodá-li provozovatel atrakci i s bazénem (tam, kde není ideální vodní plocha), tak musí být:
• vymezená pro provoz atrakce rovná, čistá a prázdná plocha 6 x 8 m (nesmí být kamenná nebo štěrková)
• nutno do dodaného bazénu napustit 12 m3 vody v ideální kvalitě

Cena za tuto atrakci, případně i s následující bonusovou lodičkovou atrakcí Vám bude vypočítána s ohledem na Vaše představy a prostorové i časové možnosti, dle níže uvedeného:
– nejnižší cena 2.500,-Kč za 1x aquazorb/1 hod.
– s bazénem + 1.500,-Kč

Nejčastěji objednávané varianty s cenovým zvýhodněním:
– 2 aquazorby na 4 hod. za 6.500,-Kč
– 3 aquazorby na 4 hod. za 8.200,-Kč

Máte-li ideální vodní plochu, s výše uvedeným aquazorbingem doporučujeme i výhodné přiobjednání lodiček, jež jsou určeny především dětem.

Provozovatel atrakce lodičky může dodat i s bazénem. Atrakce musí být provozována v dostatečné vzdálenosti od například aquazorbingu.

Opět pro optimální provoz lodiček je nutno, aby byly splněny tyto technické požadavky:
• stojatá vodní plocha
• hloubka vody min. 30 cm
• pozvolný vstup do vody (lze spouštět z mola)

Dodá-li provozovatel atrakci i s bazénem (tam, kde není ideální vodní plocha), tak musí být:
• vymezená pro provoz atrakce rovná, čistá a prázdná plocha 6 x 8 m (nesmí být kamenná nebo štěrková)
• nutno do dodaného bazénu napustit 12 m3 vody v ideální kvalitě

Cena provozu lodiček při souběžném zajištění aquazorbingu představuje v základu 2.300,-Kč (2 lodičky/2 hod.)
– s bazénem + 1.300,-Kč

Nejčastěji objednávané varianty s cenovým zvýhodněním:
– 2 lodičky na 4 hod. za 5.000,-Kč
– 3 lodičky na 4 hod. za 6.000,-Kč

V případě bodyzorbingu, tedy s ohledem na výše uvedené, kde nelze aquazorbing bezpečně provozovat, tak technické požadavky jsou následující:
• rovná plocha min. 6 x 6 m pro 3 bodyzorby, jež musí být dostatečně daleko od stromů, plotů, keřů atd. (nesmí být kamenná nebo štěrková, ideální je travnatý nebo umělý povrch)

I u bodyzorbingu cena může být vypočítána s ohledem na typ a rozsah akce, a tak i související níže uvedené cenové nastínění:
– nejnižší cena 4.000,-Kč (4 bodyzorby/2 hod.)

Nejčastěji objednávané varianty s cenovým zvýhodněním:
– 6 bodyzorbů na 4 hod. za 6.000,-Kč
– 4 bodyzorby na 4 hod. za 5.500,-Kč

Všechny produkce pro děti s ohledem na okolnosti také doporučujeme doplnit i o další doprovodné služby, jež již jsou součástí všech standardních produkcí akcí pro děti, například o tvořivé dílničky, malování na obličej, dětské třpytivé tetování, balónky plněné héliem, tvarovací balónky, skákací a jiné atrakce, simulátory, ale i jiná vystoupení, či hudební produkce dle naší nabídky. Připomínáme, že také kvůli ochraně před deštěm a sluncem je nyní možno u nás zapůjčit i párty stany s pivními sety…

Krátká inspirace zaměřená na doprovodné aktivity pro děti:
– rozsáhlejší nabídka i o produkce pro dospělé na www.chabi.cz
– více o spol. CHABI production s.r.o.: event promo video

– uvedené ceny nezahrnují DPH, náklady na dopravu, které jsou 8,-Kč/km z Brna a zpět
– v případě přiobjednání lodiček k aquazorbingu se platí jen jedna doprava

– případné Vaše dotazy rádi zodpovíme telefonicky-konzultace nic nestojí, či podrobnější informace Vám mohou být zaslány na Vaši mailovou adresu…

Nákupní košík