SKÁKACÍ HRAD ŠAŠEK

Skákací atrakce jsou vhodné nejen na městské, či jiné slavnosti a festivaly, ale i na svatby, oslavy, firemní akce a podobně. Obecně, skákací atrakce děti milují, a tak kterákoli ze zde uvedených jim určitě udělá velkou radost.

5,500 

ŠAŠEK – 5 x 4,5 x 4 m, max. 5 dětí, pronájem od 5.500,-Kč

Cena zde uvedená je za den provozu atrakce (maximálně 8 hodin nepřetržitého provozu).

Všechny uvedené atrakce dodáváme včetně montáže, demontáže, ale i proškolené obsluhy, jenž po celou dobu provozu nepřetržitě dohlíží na optimální provoz každé konkrétní atrakce, pokud s pořadatelem eventu, na který je atrakce dodána, tak není domluveno jinak. Tedy pokud se rozhodne převzít danou odpovědnost za provoz konkrétní atrakce pořadatel-například z důvodů zachování soukromí na soukromé akci, přičemž toto převzetí odpovědnosti musí být předem jasně komunikováno a dohodnuto, tak i takový pořadatel musí zajistit nepřetržitý dohled a musí konat v souladu s pokyny majitele atrakce výrobcem specifikovaných v provozní příručce a technických podmínkách, které jsou pro každou uvedenou atrakci vyhotoveny a dodávány.

Pořadatel vždy musí před objednáním atrakce konzultovat-komunikovat podloží, na kterém atrakce má být umístěna, to s ohledem na možnosti ukotvení, ale i případných rizik poškození, či jen případné znečištění atrakce.

Každý jednotlivec, jenž kdykoli využívá kteroukoli z uvedených atrakcí, tak musí dbát pokynů uvedených na každé této konkrétní atrakci zvlášť a pokynů osoby dohlížející na provoz každé této atrakce.

Majitel uvedených atrakcí disponuje příslušnými certifikacemi, a jelikož atrakce provozuje vždy s ohledem na zamezení vzniku škody na majetku a zdraví, vyhrazuje si právo, s ohledem na aktuální počasí, kdykoli provoz kterékoli atrakce přerušit, či zcela ukončit, což již nemá vliv na úhradu dle objednávky dané atrakce.

Pořadatel objednávku atrakce s ohledem na počasí může zrušit takto:

– emailem, či telefonicky 24 hod. před zprovozněním atrakce na místě objednávky – v takovém případě pořadatel nemusí hradit žádné náklady
– v den dodání atrakce dle objednávky-jen telefonicky a pokud ještě nebyl zahájen přesun atrakce na místo dle objednávky, tedy atrakce ještě nevyjela, tak také pořadatel nemusí hradit nic
– v okamžiku, kdy atrakce vyjede a než dojde k jejímu rozbalení, dojde pořadatelem k informování o zrušení akce, tak pořadatel hradí polovinu ceny dohodnuté dle objednávky
– v okamžiku rozbalení, byť nenafouknutí atrakce, když dojde ke zrušení objednávky, tak pořadatel hradí plnou dohodnutou částku dle objednávky atrakce

Pořadatelům doporučujeme sledovat počasí, případně mít zajištěnou takzvanou mokrou variantu.

Výběr atrakce je čistě na pořadateli, musí brát ohled:

– na svou znalost dispozic uživatelů atrakce
– terén-který nesmí obsahovat ostré předměty, jako jsou i větve, či kamínky
– na velikost a dostupnost prostoru, jelikož atrakce jsou poměrně těžké, a tak ne všude se logisticky dají dobře dopravit – ve smyslu neideálního podloží, zúženého prostoru a podobně, atrakce se nesmí stavět na šikmých plochách a až na místo instalace se většina z nich dostane pouze na vozíku, či v dodávce

Všechny produkce pro děti s ohledem na okolnosti také doporučujeme doplnit i o další doprovodné služby, jež již jsou součástí všech standardních produkcí akcí pro děti, například o tvořivé dílničky, malování na obličej, dětské třpytivé tetování, balónky plněné héliem, tvarovací balónky, simulátory, ale i jiná vystoupení, či hudební produkce dle naší nabídky. Připomínáme, že také kvůli ochraně před deštěm a sluncem je nyní možno u nás zapůjčit i párty stany s pivními sety…

Krátká inspirace zaměřená na doprovodné aktivity pro děti:
– rozsáhlejší nabídka i o produkce pro dospělé na
www.chabi.cz
– více o spol. CHABI production s.r.o.: event promo video

– cena nezahrnuje DPH, náklady na dopravu atrakce/atrakcí, které jsou 8,-Kč/km z Uherského Hradiště a zpět

– případné Vaše dotazy rádi zodpovíme telefonicky-konzultace nic nestojí, či podrobnější informace Vám mohou být zaslány na Vaši mailovou adresu…

Nákupní košík