TVOŘIVÉ DÍLNIČKY A VÝROBA PLACEK

Tvořivé dílničky jsou ideální klidovou-odpočinkovou zónou vhodnou pro jakékoli eventy s dětskými návštěvníky, jenž mají potřebu aktivně projevit svou kreativitu. Dílka dětmi vytvořená si děti odnášejí s sebou domů. Děti sem rády chodí tvořit sobě pro radost, ale také zde tvoří dílka pro potěšení jim nejbližších. 

500 

V základu je zde prostor pro malování, vymalovávání, tvoření z papíru, novin, případně i plastelíny. Zatím co například pískování součástí tvořivé dílničky je jen na vyžádání, v rámci tohoto balíčku zcela automaticky dodáváme i výrobu placek. Tedy děti si mohou sami namalovat, nebo vymalovat dle své fantasie obrázek na budoucí odznáček a tento jim je následně speciálním strojem zalisován. Přesto, že pro inspiraci jsou s touto službou dodávány spousty nejrůznějších motivů, které stačí jen vymalovat, ponechává se vždy dětem volná ruka a děti často obsah oblíbených placek chtějí tvořit jen na základě své fantazie a nejsou to jen obrázky, ale i texty nejrůznějšího typu a poslání. Uživateli tohoto prostoru jsou často děti vyplňující volný čas, často jsou zde děti rodiči odložené, ovšem s ohledem na množství a jiné povinnosti brigádníků dohlížejících na zde realizované, nikdy nemůže dojít k převzetí odpovědnosti za děti těmito brigádníky, jenž stále zůstává na rodičích i takto zde ponechaných dětí.

Tvořivé dílničky jsou vždy realizovány proškolenými, odpovědnými, k dětem kamarádskými brigádníky, jenž mají také zkušenosti a dovednosti související s činnostmi, tedy nejen, že mohou tito dětem pomáhat se samotnou realizací, ale také i individuálním rozvojem. 

Přesto, že tvořivé dílničky jsou námi dodávány ve výše nastíněném základním balíčku-včetně materiálů, zařízení a podobně, s ohledem na očekávané množství a dispozice uživatelů této služby vždy je dobré při objednání tvořivých dílniček konzultovat typ, rozsah a jiné s daným konkrétním eventem související, i s ohledem na počasí, a tak například včetně možnosti zastřešení ze strany objednatele, aby tvořivé dílničky byly dostatečně zazásobené po materiální stránce, co se týká vybavení, případného zastřešení, stolků i židliček, v neposlední řadě s ohledem na množství za provoz odpovědných brigádníků. Zajisté, že tato služba ve venkovních prostorách nemůže být provozována celoročně, byť s našimi stany máme možnost zajištění i tepelných zdrojů. 

Jelikož tvořivé dílničky po obsahové, časové i personální stránce jsou vždy individuální záležitostí, cena této služby je vždy namodelována pro každou konkrétní příležitost-realizaci.

Všechny produkce pro děti s ohledem na okolnosti také doporučujeme doplnit i o další doprovodné služby, jež již jsou součástí všech standardních produkcí akcí pro děti, například o malování na obličej, dětské třpytivé tetování, balónky plněné héliem, tvarovací balónky, skákací a jiné atrakce, simulátory, ale i jiná vystoupení, či hudební produkce dle naší nabídky. Připomínáme, že také kvůli ochraně před deštěm a sluncem je nyní možno u nás zapůjčit i párty stany s pivními sety…

Krátká inspirace zaměřená na doprovodné aktivity pro děti:
– rozsáhlejší nabídka i o produkce pro dospělé na www.chabi.cz
– více o spol. CHABI production s.r.o.: event promo video

Cena tvořivých dílniček se v obecné rovině tvoří následovně:
– 500,-Kč /hodina za jednoho brigádníka, který může asistovat maximálně 15ti dětem současně
– cena zahrnuje běžné materiály, opotřebení, poskytnutí stroje na výrobu placek a podobně
– cena nezahrnuje materiály pro samotné placky, jenž představuje cca 20,-Kč/hotový ks, DPH, dopravu služby, jež představuje 8,-Kč/km z Uh. Hradiště a zpět, případné zastřešení a zázemí pro sezení může být poskytnuto za mimořádných podmínek – to s ohledem na odebrané služby…

– případné Vaše dotazy rádi zodpovíme telefonicky-konzultace nic nestojí, či podrobnější informace Vám mohou být zaslány na Vaši mailovou adresu

Nákupní košík